”En genuin småländsk ryggåsstuga”

JM.1997-1-8659Ett säkert sommartecken i länsmuseets verksamhet är att ryggåsstugan i Jönköpings stadspark öppnar den 1 juni. Ryggåsstugan är troligen från 1600-talet och kommer från Sjöaryds by i Markaryd i sydvästra hörnet av Småland på gränsen till Halland. År 1904 flyttades stugan till Jönköpings stadspark. Den består av en låg ryggåsstuga sammanbyggd med en uppskjutande loftbod i två våningar vid var gavel. Hustypen kallas sydgötisk och har i äldre tider förekommit i sydvästra Sverige, i södra Småland och Halland.??????????????

Ryggåsstugan är en av ett tiotal byggnader som ingår i friluftsmuseet i Stadsparken. Skansen i Stockholm var förebilden till friluftsmuseet, som anlades i början av 1900-talet. Tanken med ett regionalt friluftsmuseum var att rädda byggnader från den gamla allmogekulturen, i en tid då industrisamhället var på frammarsch. JM.1997-1-8658Initiativtagare till friluftsmuseets tillkomst var den nybildade Norra Smålands Fornminnesförening. Drivande i uppbyggnadsarbetet var ingenjör Algot Friberg. Redan tidigt hade föreningen för avsikt att förvärva en småländsk ryggåsstuga; en låg timmerstuga med öppen ryggås och takfönster. ”Ryggåsstuga” var vid denna tid närmast en symbol för en genuin och ålderdomlig byggnadstyp. Fornminnesföreningens ??????????????förebild var troligen en högloftsstuga som tidigare flyttats från Halland till Skansen. Men att finna en sådan byggnad inom Jönköpings län var inte lätt.

I samband med hundraårsfirandet av Jönköpings stadspark 1996, framkom vid nya arkivstudier rörande friluftsmuseets byggnader att en lämplig ryggåsstuga inköptes från Sjöaryds by, belägen på ömse sidor om gränsen mellan Småland och Halland. Arkivdokumenten ??????????????kunde också ge en ny överraskande uppgift om den inköpta gården: den låg i Halland (!) i den del av byn som med halländskt ortnamnsskick kallades Sjöared. Gården låg på ett hemman som räknades till Knäreds socken, Höks härad, Hallands län. Det stämde dessvärre inte med målet för ett småländskt friluftsmuseum. Markaryds socken kom därför att bli stugans hemort. Så visade det sig att en ”genuint småländsk ryggåsstuga” i Jönköpings stadspark egentligen kommer från Halland.JM.1997-1-8660??????????????

Läs gärna mer om friluftsmuseets byggnader i Agneta Åsgrim Berlins bok ”Vid tall och timrad knut”, ur vilken uppgifterna om ryggåsstugan här är hämtade. Fotografierna ur länsmuseets bildarkiv visar ryggåsstugan på ursprunglig plats, när den ingick i en kringbyggd gård med ladugårdar och uthus. ??????????????Bakom bostaden hade man odlingar och kålgårdar som begränsades av stensträngar. Fotografierna är tagna av Algot Friberg. I maj månad 1904 reste han med två medarbetare till Sjöared och stannade i fem dagar för att göra uppmätningar och montera ned stugan.

Passa på att besöka ryggåsstugan i Jönköpings stadspark. Den är öppen varje dag under juni, juli och augusti kl 11−17.??????????????

Maria Ridderberg, verksamhetsutvecklare

One thought on “”En genuin småländsk ryggåsstuga”

  1. Reblogged this on B Y G G N A D S V Å R D and commented:
    Den äldsta delen av länsmuseets samlingar är de byggnader som står i stadsparken i Jönköping. Byggnaderna ”samlades in” för att spegla småländsk byggnadskultur, med Skansen i Stockholm som förebild. Men den småländska ryggåsstugan är inte så småländsk som man ville låta påskina har det visat sig i arkivgenomgångar. I vilket fall så är det en intressant byggnad och nu under sommarmånaderna (juni – augusti) är den öppen dagligen 11-17. Så passa på – detta är sista veckan för denna sommaren!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s