Ny drömsgräns nådd – 40 000 dokument i museets sökmotor Lexie

Lexie är namnet på Jönköpings läns museums arkivs sökmotor. Vi skapade den för ett och halvår sedan men har digitaliserat arkivhandlingar under många år.  Nyligen när vi fyllde på den nådde vi upp till 40 000 dokument. Och fler kommer det bli eftersom vi fyller på med tusentals nya dokument varje kvartal.

Länsmuseets sökmotor Lexie ger unika sökmöjligheter. Du kan på egen hand enkelt söka bland våra digitaliserade arkivhandlingar. Det som gör det unikt är att du kan söka efter alla ord i varje dokument.  Det rör sig om historiskt material från hela Jönköpings län. De skannade arkivdokumenten består av äldre adresskalendrar, pressklipp , rapporter, John Bauers brev med mera.

Vill du söka i sökmotorn Lexie? Välkommen till forskarsalen i Arkivhuset i Jönköping eller kontakta museets arkivfunktion.

 

6 33

Länsmuseets nya sökmotor Lexie med nu 40 000 dokument

 

3 3

I Lexie finns olika typer av arkivhandlingar. Här visas en avskrift av ett brev ur John Bauers brevsamling

 

 

Christer Wengse, Lexies utvecklare

Henrik Johansson, Verksamhetsutvecklare arkiv

Jönköpings läns museum

ORDET ÄR DITT

Vid Dag Hammarskjölds plats i Jönköping ligger de tre kulturhusen: Arkivhuset, Jönköpings stadsbibliotek och Jönköpings läns museum vägg i vägg med varandra. Här samsas många olika kulturverksamheter. Något som också förenar ABM-husen är ett 95 meter långt och intressant konstverk som löper genom byggnaderna.

dscf4023_lag

Konstverket ORDET ÄR DITT av HC Ericson sträcker sig från utställningen Jönköpings stads historia i Arkivhuset rakt genom Stadsbiblioteket till Välvda väggen i Länsmuseet.

Det är lätt hänt att bara gå förbi den konstnärliga utsmyckningen, kliva över det eller till och med gå på det. Utsmyckningen är nämligen infälld i golvet. 130 smala mässings- och aluminiumplattor är lagda växelvis i rad. På plattorna är texten ORDET ÄR DITT graverad på 27 olika språk. Konstverket beskrivs som ett kommunikativt samband som förenar såväl språk som byggnader. Det kan också ses som en hyllning till demokrati och yttrandefrihet – ett perfekt utformat konstverk för de tre byggnaderna, där det finns så mycket ord i form av berättelser, tankar, åsikter och andra texter i böcker och dokument och i samtal mellan besökarna. Konstnären bakom den tänkvärda utsmyckningen är Hans Christer Ericson (1945–2012), grafisk formgivare, professor vid Göteborgs universitet. År 2010 invigdes både HC Ericsons konstverk och Arkivhuset.

Åsiktsfrihet och yttrandefrihet är grundläggande rättigheter som ingår i Förenta Nationernas konvention om de mänskliga rättigheterna. Under åren 1953–1961 leddes FN av den framstående generalsekreteraren Dag Hammarskjöld, född 1905 i Jönköping. Dag Hammarskjölds plats i Jönköping, utanför de tre kulturinstitutionerna, är uppkallad till hans minne. FN:s grundläggande och uppdrag att verka för fred, säkerhet och samarbete mellan världens länder högtidlighålls årligen den 24 oktober.

Maria Ridderberg, verksamhetsutvecklare

Hanna Friberg – arkivarien och forskaren som byggde upp länsmuseets samlingar

Hanna Friberg var den person som grundade och utvecklade länsmuseets arkiv och föremålssamling. I mer än 30 års tid gjorde hon en viktig och bestående insats för att samla och registrera foton och föremål.

I museets utställning  Tre liv  kan man läsa lite mer om hennes gärning för bygden.

Hon föddes 1863 i Alseda och tog 1879 examen vid Östra flickskolan i Jönköping. 1941 dör hon vid en ålder av 78 år.

Hanna Friberg i sitt hem vid ett bord fullt av album och bokverk

Hon ägnade hela sitt vuxna liv åt museiarbete och historieforskning, men är tämligen lite omskriven för sin gärning. Få uppgifter finns i museets protokoll och verksamhetsberättelser kring Hanna Friberg arbete. Mellan raderna kan man förstå att hon utan ersättning lade ner ett stort arbete med att ordna och förteckna samlingarna.

Tillsammans med sin man Algot Friberg tog de initiativ till bildandet av Norra Smålands fornminnesförening som är grunden till dagens länsmuseum. Paret Friberg är med och driver museet fram till deras död. Museet låg på ett par olika platser innan dagens museibyggnad uppförs i mitten på 50-talet på sin nuvarande plats.

Dottern Elin arbetade delvis som oavlönad konservator på museet men fotograferade också miljöer i länet. Vi kan se i liggarna att flera foton i museets fotosamling från början av 1900-talet togs av Elin.

Hanna Friberg var en erkänd forskare kring gårdar och släkter i Småland och läste och översatte latinska medeltida handlingar. Hon skrev artiklar till ett flertal svenska tidskrifter kring person- och gårdshistoria och om detta vittnar alla de tackbrev som finns i hennes personarkiv.

Hanna Fribergs forskning om en småländsk militär

I museets samling finns en inbunden bok med brev från kungliga majestäts till Jönköpings regemente. De är från 1660-talet och är adresserade till regementschefen Erik Drake. Detta unika fynd påträffades i början av 1900-talet på en vind i ett gammalt Jönköpingshus. Hanna Friberg lade ner mycket forskning kring breven och hon skrev en lång artikel i fornminnesföreningens årsbok år 1915 om generalmajor Erik Drakes liv. Han var hög officer i den svenska armén och deltog i Karl X Gustavs polska krig. Några år senare blev han dödligt skjuten av en annan svensk officer efter en lång tvist.

 

Källor och lästips

Hanna Fribergs artiklar i Norra Smålands fornminnesförenings årsbok:

Nr 2, år 1910. Artikel ”Ur föreningens samlingar”. Beskrivning av handskrifter och äldre dokument i arkivet, samt avskrifter av gårdsbrev från 1500- och 1600-talet.

Nr 4, år 1915. Artikel ” Generalmajor Erik Drake” som handlar om regementschefens för Jönköpings regemente liv och leverne.

Nr 5, år 1919. Artikel om Stensholm  – en småländsk herrgårds historia

Nr 10, år 1932 ”Några målare och konterfejare i Jönköping”

 

/Henrik Johansson

Verksamhetsutvecklare Arkiv