ORDET ÄR DITT

Vid Dag Hammarskjölds plats i Jönköping ligger de tre kulturhusen: Arkivhuset, Jönköpings stadsbibliotek och Jönköpings läns museum vägg i vägg med varandra. Här samsas många olika kulturverksamheter. Något som också förenar ABM-husen är ett 95 meter långt och intressant konstverk som löper genom byggnaderna.

dscf4023_lag

Konstverket ORDET ÄR DITT av HC Ericson sträcker sig från utställningen Jönköpings stads historia i Arkivhuset rakt genom Stadsbiblioteket till Välvda väggen i Länsmuseet.

Det är lätt hänt att bara gå förbi den konstnärliga utsmyckningen, kliva över det eller till och med gå på det. Utsmyckningen är nämligen infälld i golvet. 130 smala mässings- och aluminiumplattor är lagda växelvis i rad. På plattorna är texten ORDET ÄR DITT graverad på 27 olika språk. Konstverket beskrivs som ett kommunikativt samband som förenar såväl språk som byggnader. Det kan också ses som en hyllning till demokrati och yttrandefrihet – ett perfekt utformat konstverk för de tre byggnaderna, där det finns så mycket ord i form av berättelser, tankar, åsikter och andra texter i böcker och dokument och i samtal mellan besökarna. Konstnären bakom den tänkvärda utsmyckningen är Hans Christer Ericson (1945–2012), grafisk formgivare, professor vid Göteborgs universitet. År 2010 invigdes både HC Ericsons konstverk och Arkivhuset.

Åsiktsfrihet och yttrandefrihet är grundläggande rättigheter som ingår i Förenta Nationernas konvention om de mänskliga rättigheterna. Under åren 1953–1961 leddes FN av den framstående generalsekreteraren Dag Hammarskjöld, född 1905 i Jönköping. Dag Hammarskjölds plats i Jönköping, utanför de tre kulturinstitutionerna, är uppkallad till hans minne. FN:s grundläggande och uppdrag att verka för fred, säkerhet och samarbete mellan världens länder högtidlighålls årligen den 24 oktober.

Maria Ridderberg, verksamhetsutvecklare

Hanna Friberg – arkivarien och forskaren som byggde upp länsmuseets samlingar

Hanna Friberg var den person som grundade och utvecklade länsmuseets arkiv och föremålssamling. I mer än 30 års tid gjorde hon en viktig och bestående insats för att samla och registrera foton och föremål.

I museets utställning  Tre liv  kan man läsa lite mer om hennes gärning för bygden.

Hon föddes 1863 i Alseda och tog 1879 examen vid Östra flickskolan i Jönköping. 1941 dör hon vid en ålder av 78 år.

Hanna Friberg i sitt hem vid ett bord fullt av album och bokverk

Hon ägnade hela sitt vuxna liv åt museiarbete och historieforskning, men är tämligen lite omskriven för sin gärning. Få uppgifter finns i museets protokoll och verksamhetsberättelser kring Hanna Friberg arbete. Mellan raderna kan man förstå att hon utan ersättning lade ner ett stort arbete med att ordna och förteckna samlingarna.

Tillsammans med sin man Algot Friberg tog de initiativ till bildandet av Norra Smålands fornminnesförening som är grunden till dagens länsmuseum. Paret Friberg är med och driver museet fram till deras död. Museet låg på ett par olika platser innan dagens museibyggnad uppförs i mitten på 50-talet på sin nuvarande plats.

Dottern Elin arbetade delvis som oavlönad konservator på museet men fotograferade också miljöer i länet. Vi kan se i liggarna att flera foton i museets fotosamling från början av 1900-talet togs av Elin.

Hanna Friberg var en erkänd forskare kring gårdar och släkter i Småland och läste och översatte latinska medeltida handlingar. Hon skrev artiklar till ett flertal svenska tidskrifter kring person- och gårdshistoria och om detta vittnar alla de tackbrev som finns i hennes personarkiv.

Hanna Fribergs forskning om en småländsk militär

I museets samling finns en inbunden bok med brev från kungliga majestäts till Jönköpings regemente. De är från 1660-talet och är adresserade till regementschefen Erik Drake. Detta unika fynd påträffades i början av 1900-talet på en vind i ett gammalt Jönköpingshus. Hanna Friberg lade ner mycket forskning kring breven och hon skrev en lång artikel i fornminnesföreningens årsbok år 1915 om generalmajor Erik Drakes liv. Han var hög officer i den svenska armén och deltog i Karl X Gustavs polska krig. Några år senare blev han dödligt skjuten av en annan svensk officer efter en lång tvist.

 

Källor och lästips

Hanna Fribergs artiklar i Norra Smålands fornminnesförenings årsbok:

Nr 2, år 1910. Artikel ”Ur föreningens samlingar”. Beskrivning av handskrifter och äldre dokument i arkivet, samt avskrifter av gårdsbrev från 1500- och 1600-talet.

Nr 4, år 1915. Artikel ” Generalmajor Erik Drake” som handlar om regementschefens för Jönköpings regemente liv och leverne.

Nr 5, år 1919. Artikel om Stensholm  – en småländsk herrgårds historia

Nr 10, år 1932 ”Några målare och konterfejare i Jönköping”

 

/Henrik Johansson

Verksamhetsutvecklare Arkiv

 

Knut Björlingson postmästare och fotograf i Jönköping

 

069

I museets stora bildarkiv ryms inte mindre än 500 000 bilder. En av många framstående fotografer är Knut Björlingson, han var verksam i Jönköping omkring åren 1927-1939 och vi har närmare 5 000 av hans bilder i vårt arkiv. Vem var då Knut Björlingson?

Knut Felix Björlingson föddes i Vadstena den 12 januari 1873. Han var ett av den tidens många utomäktenskapliga barn. Eftersom fadern dog innan han var fyllda två år och då modern inte hade förutsättningar att ta hand om sonen fick han istället bo och växa upp hos föreståndarinnan för Vadstena hospitals kvinnoavdelning.

Björlingson fick sin första anställning inom Postverket och var postmästare i Jönköping åren 1927 till 1939 och. Mer känd är han som fotograf (verksam 1900 till 1950) och utgivare av hundratals vykort som oftast visade välkända motiv som Alphyddan i Jönköpings Stadspark, ångfartyget Motala Express eller Smålands Taberg. Björlingsons stora intresse för kulturhistoria och natur tog honom runt Sverige – och även utomlands – med kamera i hand. Till den närmaste omgivning tog den naturälskande fotografen gärna cykel.

Från sina resor hade han både fotografier och minnen och började hålla föredrag till sina bilder. Han besökte otaliga skolor och föreningar och kunde kalla sig riksföreläsare. Under ett år höll han hundra föreläsningar i fem län.

Förutom många vackra vyer fotograferade Björlingson den nya stadens framväxt. Hans bilder visar ett Jönköping i förändring, en stad där spåren av det gamla ännu finns kvar.

Vill du veta ännu mer? Läs boken Knut Björlingson postmästare och fotograf i Jönköping som visar flera av hans Jönköpingsbilder. Den finns bland annat i museibutiken.

Conchi Gonzalez