Från bokhyllan

På flykt från krig – historia och nutid

Dessa halvstora pojkar som om ett par år skola vara fullvuxna människor, behöva mer än någon det stöd som ett hem kan ge en ungdom, ett verkligt hem, där det finns en far och en mor. De behöva inte bara mat, och rätt så mycket mat förresten, och husrum, utan också daglig omtanke och en hel del tillgivenhet.

Det kunde vara en tråd på Facebook om ensamkommande ungdomar från Afghanistan men några ålderdomliga ordvändningar avslöjar att texten är lite äldre, nämligen ur ett upprop om att ta hand om judiska flyktingbarn.

ArmemuseumarsboklitenArmémuseums årsbok 2017 handlar om flyktingskap och krig. Några människoöden lyfts fram, från Nordiska kriget på 1700-talet, från Andra världskriget samt från Mellanösterns konflikter under senare år.

Armémuseum har även dokumenterat berättelser från flyktingar och flyktingbarn i projektet Människor på flykt. Barnen intervjuades med hjälp av en bildenkät där de fick rita bilder av sitt hemland, minnen av flykten, bilder av sitt nuvarande liv samt en bild som visar vad de tänker om sin framtid.

Bilden nedan föreställer en fullsatt flyktingbåt.

Barnteckning som föreställer en fullsatt båt på flykt över medelhavet

/Karin, bibliotekarie

Från bokhyllan

Hakkors och slagord som ”Vit makt – blatteslakt” smutsar ner fasaderna på husen i Huskvarna. Det finns några äldre nazister som alla är rädda för. Det ryktas om att de misshandlar invandrare och att de suttit i fängelse. Killarna som rakar huvudet ser upp till de äldre nazisterna. Jag brukar gå omvägar för att slippa möta dem.

EfendicI bland är historien smärtsam, vi vill kanske glömma och tänka på något annat. Men vi måste minnas, och lära av andras minnen. Citatet ovan är hämtat från Negra Efendic självbiografiska berättelse Jag var precis som du.
En bit på väg får vi hjälp att erövra vår samtidshistoria. Genom hennes barnaögon följer vi Jugoslaviens sista tid, krigets smygande start och utbrott, familjens flykt som ändade i Huskvarna där hon möttes av nymornad nazism, familjen av välmenande men taffligt flyktingmottagande.
Som vuxen journalist återvänder Negra till sitt ursprung, i Bosnien och Huskvarna för att förstå vad som hände. Det är en fantastiskt bra och välskriven bok som lyfter sig långt över den personliga biografin. Jag var precis som du, är vad den vuxna Negra säger till en nykommen flyktingkille på en flyktingförläggning men jag tänker också att visst har vi varit som hon, och visst var hon som oss och våra barn, alldeles vanliga människor i vanliga familjer. Men somliga av oss bor tryggt kvar i vårt land med vårt språk medan andra fick lämna allt, lära nytt språk och förvandlas till flyktingar och invandrare.

/Karin, bibliotekarie