Från bokhyllan

På flykt från krig – historia och nutid

Dessa halvstora pojkar som om ett par år skola vara fullvuxna människor, behöva mer än någon det stöd som ett hem kan ge en ungdom, ett verkligt hem, där det finns en far och en mor. De behöva inte bara mat, och rätt så mycket mat förresten, och husrum, utan också daglig omtanke och en hel del tillgivenhet.

Det kunde vara en tråd på Facebook om ensamkommande ungdomar från Afghanistan men några ålderdomliga ordvändningar avslöjar att texten är lite äldre, nämligen ur ett upprop om att ta hand om judiska flyktingbarn.

ArmemuseumarsboklitenArmémuseums årsbok 2017 handlar om flyktingskap och krig. Några människoöden lyfts fram, från Nordiska kriget på 1700-talet, från Andra världskriget samt från Mellanösterns konflikter under senare år.

Armémuseum har även dokumenterat berättelser från flyktingar och flyktingbarn i projektet Människor på flykt. Barnen intervjuades med hjälp av en bildenkät där de fick rita bilder av sitt hemland, minnen av flykten, bilder av sitt nuvarande liv samt en bild som visar vad de tänker om sin framtid.

Bilden nedan föreställer en fullsatt flyktingbåt.

Barnteckning som föreställer en fullsatt båt på flykt över medelhavet

/Karin, bibliotekarie

Stormaktsstaden Jönköping

Svartvit bild föreställande Göta Hovrätt och Hovrättstorget.

I dag, den 3 september 2014, släpper Jönköpings läns museum vår nya bok ”Stormaktsstaden Jönköping”. Den stormaktsstad som var viktig för kungamakten. Här fanns exempelvis ett slott, som inte så många längre ens känner till. Ytterligare ett tecken på stadens betydelse är att Göta hovrätt instiftades den 5 november 1634, under drottning Kristinas förmyndarregering . Göta Hovrätt är den näst äldsta av Sveriges sex hovrätter.

Hovrättsbyggnaden i Jönköping togs i bruk år 1650 och är den byggnad i Sverige som under längst tid används för rättsskipning. Fotografiet är hämtat från Jönköpings läns museums digitala fotosamling.

Hovrättens huvudsakliga uppgift är att hantera överklagade mål och ärenden från de tingsrätter som ingår i hovrättens domkrets.
Maud Lagerborg, verksamhetsutvecklare

Bilder från Rogberga socken åren 1919-1965

Av Eric och Thure Ström fick Rogberga hembygdsförening under 1940- och 1950-talen ta emot, som donation, en mängd ovärderliga fotografier, cirka 200 stycken. Jönköpings läns museum har bilderna deponerade i sitt arkiv och har nu med tillstånd av hembygdsföreningen digitaliserat dessa bilder, som nu kan ses på Digitalt museum.

Fotografer är till största delen:

Thure Ström (1912-1972), son till Viktor Johansson och Anna Aronsdotter. När han var två dagar gammal kom han till Anna Stina och Johan Wilhelm Ström i Tenhult som fosterson. Han utbildade sig till lärare och verkade i Hult och Tenhult från 1935 till sin pensionering. Han var också ledamot av kommunalfullmäktige och en av Rogberga hembygdsförenings grundare år 1943.

Eric Ström (1885-1965), tredje son till Anna Stina och Johan Wilhelm Ström i Tenhult, var yrkesfotograf. Han verkade i Skåne men hade kontakt med sin hembygd, alltid med kameran i hand, för att dokumentera kyrkor, hus med mera. Han blev hedersledamot i Rogberga hembygdsförening 1946.

Bilderna är tagna från olika delar i socknen, med Tenhult som största ort, och visar hem och skola, jordbruk och industri.

JM.2014-3-437 JM.2014-3-529

Malmbrytning skedde i Spexeryd och tåget transporterade den till Tenhult för vidare transport ut i landet mellan åren 1906 och 1931, sedan tog bilarna över frakten. Spåret lades under åren 1901 till 1905.

JM.2014-3-449

Många naturbilder finns också från områden som nu är bebyggda.

JM.2014-3-524

Kanske några minns Nässjövägen år 1948. Förändringen är stor.

JM.2014-3-513

Titta gärna på fler bilder från Jönköpings läns museums arkiv i Digitalt museum!

Lisbeth Lagerstrand, museiassistent

Uppgifterna är hämtade ur Rogbergaboken, utgiven av Rogberga hembygdsförening.