Från bokhyllan

Jag bläddrar i nya numret av Byggnadskultur, innan det ska placeras i tidskriftssnurran. Med rynkad panna noterar jag fotot på ett bekant hus: Gröne vägens skola i Habo! (Jo, jag är Habo-bo)
IMG_0143

Habo bostäder som äger huset har hamnat på Gula listan och det är ingen hedervärd placering. Det fina gamla skolhuset hotas nu av rivning för nybyggnation av bostäder.

Här kan ni läsa lite mer i JP

/Karin, bibliotekarie

 

IMG_0144

Från bokhyllan

”Man lever i en värld av kunskapsbrist, förenklingar, förhastade slutsatser, stereotyper och fördomar …”

Medievärlden? Underhållningsbranschen?

Nej, orden illustrerar en byggnadsvårdares tillvaro, närmare bestämt Henrik Ranbys. Henrik Ranby är bebyggelseantikvarie och stadsantikvarie i Höganäs. Nu har han samlat sina tankar och erfarenheter av sin verksamhet i boken Henriks byggnadsvård.

Rappt, personligt, intressant och bitvis himla roligt skriver Ranby, men med allvarlig underton – för hur hanterar man sin kulturmiljö och sitt kulturarv? På kommunal, regional och individuell nivå. Rekommenderas till alla, vare sig man är byggnadsvårdsintresserad eller inte, man blir det under läsningens gång …

Och så här ser Henrik Ranby ut

Henrik Ranby

 

 

 

 

/Karin, bibliotekarie

Från bokhyllan

Ganska ofta numera pratar vi om staden, hur den förändras, hur vi borde bygga eller inte borde bygga. Somliga vill ha höghus, somliga vill bevara äldre miljöer oförändrade, somliga vill förena gammalt och nytt – diskret eller spektakulärt. I våras fick vårt bibliotek en boksamling i gåva, några hyllmeter gamla och nya arkitekturböcker. Bland dessa har jag fallit för en lite trist smutsgul konferenssammanställning från 1987: Bygga nytt i gammal miljö. Exempel från många städer men alltihop (nästan) kunde handla om Jönköping. Sprängfylld är denna bok av kloka och intressanta tankar om stadsbyggnad.

Så här skriver Sven-Ingvar Andersson:Hovrättstorget
Det blir inte ett bra torg enbart för att man vårdar sig om stensättning och möblering. Torgets kvalitet beror i hög grad på samspelet mellan den öppna ytan och aktiviteterna i de omgivande byggnaderna. Det är mycket viktigt, att de kommunala myndigheterna bevakar sina möjligheter att styra utvecklingen i detta avseende.

Frågan är vilka möjligheter våra kommunala myndigheter bevakar, t.ex när det gäller Jönköpings offentliga miljöer, t.ex. Rosenlunds herrgård eller Tändsticksområdet (Artikel i JP 6/11)
/Karin, bibliotekarie